VAUXHALL

Vauxhall 2.0L XE TP208bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-208

MRP Without VAT:£3,143.42

MRP With VAT:£3,772.10

Vauxhall 2.0L XE TP225bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-225

MRP Without VAT:£5,135.23

MRP With VAT:£6,162.28

Vauxhall 2.0L XE TP230bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-230

MRP Without VAT:£5,782.82

MRP With VAT:£6,939.38

Vauxhall 2.0L XE TP245bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-245

MRP Without VAT:£8,546.40

MRP With VAT:£10,255.68

Vauxhall 2.0L XE TP260bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-260

MRP Without VAT:£8,615.08

MRP With VAT:£10,338.10

Vauxhall 2.0L XE TP280bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-280

MRP Without VAT:£9,222.81

MRP With VAT:£11,067.37

Vauxhall 2.0L XE TP300bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-300

MRP Without VAT:£15,358.10

MRP With VAT:£18,429.72

Vauxhall 1.4L XE TP127bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX1.4L-127-137

MRP Without VAT:£2,983.83

MRP With VAT:£3,580.60

Vauxhall 1.6L XE TP150bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX1.6L-150-164

MRP Without VAT:£2,983.83

MRP With VAT:£3,580.60

Ignition Only Kit for Vauxhall D/less Engines

SKU: CK-IGN-ONLY-KIT

MRP Without VAT:£566.89

MRP With VAT:£680.27

2.0L XE SBD High Spec Taper Throttle Body Kit

SKU: TP-VX-2.0-K4

MRP Without VAT:£1,495.00

MRP With VAT:£1,794.00

1.4L/1.6L Vauxhall SBD Taper Throttle Body Kit

SKU: TP1-6K

MRP Without VAT:£1,300.00

MRP With VAT:£1,560.00