VAUXHALL

Vauxhall 2.0L XE TP208bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-208

MRP Without VAT:£2,891.86

MRP With VAT:£3,470.23

Vauxhall 2.0L XE TP225bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-225

MRP Without VAT:£4,788.73

MRP With VAT:£5,746.48

Vauxhall 2.0L XE TP230bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-230

MRP Without VAT:£5,412.87

MRP With VAT:£6,495.44

Vauxhall 2.0L XE TP245bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-245

MRP Without VAT:£8,071.96

MRP With VAT:£9,686.35

Vauxhall 2.0L XE TP260bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-260

MRP Without VAT:£8,136.87

MRP With VAT:£9,764.24

Vauxhall 2.0L XE TP280bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-280

MRP Without VAT:£8,676.49

MRP With VAT:£10,411.79

Vauxhall 2.0L XE TP300bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX-XE2.0L-300

MRP Without VAT:£14,681.90

MRP With VAT:£17,618.28

Vauxhall 1.4L XE TP127bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX1.4L-127-137

MRP Without VAT:£2,536.08

MRP With VAT:£3,043.30

Vauxhall 1.6L XE TP150bhp Kit

SKU: TP-KIT-VX1.6L-150-164

MRP Without VAT:£2,536.08

MRP With VAT:£3,043.30

Ignition Only Kit for Vauxhall D/less Engines

SKU: CK-IGN-ONLY-KIT

MRP Without VAT:£530.93

MRP With VAT:£637.12

2.0L XE SBD High Spec Taper Throttle Body Kit

SKU: TP-VX-2.0-K4

MRP Without VAT:£1,289.03

MRP With VAT:£1,546.84

1.4L/1.6L Vauxhall SBD Taper Throttle Body Kit

SKU: TP1-6K

MRP Without VAT:£1,063.15

MRP With VAT:£1,275.78